การบริการพื้นฐาน อบต.วัดเพลง

การคมนาคม
       ถนนลาดยางจำนวน 15 สาย ถนนสายหลักคือ ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 3088 (ราชบุรี –วัดเพลง-ปากท่อ) มีรถโดยสารประจำทางสายราชบุรี-ปากท่อ วิ่งผ่าน ตั้งแต่เวลา 05.30 – 18.30 น.
       ถนนลูกรังภายในหมู่บ้านจำนวน 26 สายมีสภาพการใช้งานได้ดี


การโทรคมนาคม
       ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
       โทรศัพท์สาธารณะ 8 แห่ง


การไฟฟ้า
       ที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัดเพลง 1 แห่ง
       มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน


แหล่งน้ำธรรมชาติ
     มีคลองธรรมชาติ 9 สายคือคลองบางนางสูญ,คลองแสวงจันทร์รำลึก, คลองเหมืองตายัง, คลองรางจะเกร็ง, คลองฝรั่ง, คลองตาเต้า, คลองดอนตาสน, คลองไร่ลึก, คลองตาเผือก


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
       ฝาย 8 ฝาย แยกเป็น
           หมู่ที่   8  จำนวน  4 ฝาย
           หมู่ที่   9  จำนวน  2 ฝาย
           หมู่ที่ 10  จำนวน  2 ฝาย
       ประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง แยกเป็น
           หมู่ที่   1  จำนวน  1 แห่ง (บริเวณกลางหมู่บ้าน)
           หมู่ที่   6  จำนวน  1 แห่ง (เชิงสะพานข้ามวัดแก้วเจริญ)
           หมู่ที่   8  จำนวน  1 แห่ง (บริเวณโรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล)
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030