สภาพทางสังคม อบต.วัดเพลง

การศึกษา
       โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  แห่ง


สถาบันและองค์การทางศาสนา
       วัด 1 แห่งคือวัดคลองขนอน


การสาธารณสุข
       อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ป้อมตำรวจประจำตำบล 1 แห่ง (ป้อมหน้าโรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูลหมู่ที่ 8) br />


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030