สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.วัดเพลง

อาชีพ
     ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ร้อยละ ๙๕ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง อาชีพข้าราชการ ตามลำดับ


หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง
       ร้านค้าย่อย 14  แห่ง
       ร้านอาหาร 10  แห่ง
       ทำขนมปัง   2  แห่ง
       กะทิสด   1  แห่ง
       สุราขาว   1  แห่ง
       ซ่อมรถจักรยานยนต์   5  แห่ง
       ซ่อมรถยนต์   5  แห่ง
       ปะซ่อมยาง   1  แห่ง
       ซ่อมโทรศัพท์มือถือ   1  แห่ง
       ล้างอัดฉีด   1  แห่ง
       ตึก/อาคาร/บ้าน (เช่า)   4  แห่ง
       ร้านเสริมสวย   3  แห่ง
       ร้านตัดผมชาย   2  แห่ง
       ขายน้ำมันเชื้อเพลิง / แก๊ส   1  แห่ง
       ขายน้ำแข็ง   2  แห่ง
       ไม้แปรรูป   2  แห่ง
       แปรรูปกากมะพร้าว   1  แห่ง
       ค้าขายไม้กวาด   1  แห่ง
       โรงเก็บข้าวสาร   1  แห่ง
       โรงเก็บมะพร้าว   2  แห่ง
       โรงเก็บสินค้า   1  แห่ง
       ขายวัสดุก่อสร้าง   1  แห่ง
       หล่อแบบเสา   1  แห่ง
       ร้านถ่ายรูป   1  แห่ง
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

  
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030