หัวหน้าส่วนราชการ อบต.วัดเพลง

 

alt

จ่าเอกอดิเชาว์ เหล่าชัย 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

 เบอร์ติดต่อ 086-3001781

alt

alt

จ่าเอกอดิเชาว์ เหล่าชัย 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง รักษาราชการแทน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

 เบอร์ติดต่อ 086-3001781

alt
พ.จ.อ.สุริยัน พรหมศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 เบอร์ติดต่อ 08-1763-4194
alt
นางสาววิยา  ตรงเที่ยง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 เบอร์ติดต่อ 08-6165-3357
 
alt
นายนภดล นนทกาฬ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 เบอร์ติดต่อ 062-2945697

      alt

จ่าเอกอดิเชาว์ เหล่าชัย
ปลัด อบต.รก.
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 เบอร์ติดต่อ 086-3001781
 
alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030