ประวัติความเป็นมา อบต.วัดเพลง

alt

 

     ได้เล่าต่อๆ กันมาว่ามีพวกเม้งแล่นเรือใบมาจมที่บ้านเวียงทุน และได้ตั้งถิ่นฐานอยู่แถบนั้นและในสมัยโบราณประชาชนแถบนั้น มีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก พอถึงฤดูฝนน้ำจะหลากมาจากจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นต้นน้ำมาตามแม่น้ำแม่กลอง ในสมัยนั้นไม่มีเขื่อนสำหรับกักเก็บน้ำฝน ฝนตกมากเท่าไหร่ก็จะไหลมามากเท่านั้น ชาวบ้านจึงเรียกว่า “น้ำเหนือ” ในประมาณเดือน๑๒ของทุกปี ดังนั้น ชาวบ้านที่ว่างจากการทำนาเรียบร้อยแล้วจะมีการพายเรือร้องเพลงเกี้ยวกันระหว่างหญิงสาว ชายหนุ่ม หรือบุคคลที่รักสนุกในเทศกาลต่างๆ เช่น ทอดกฐิน ราษฎรเล่นเพลงพื้นบ้านเป็นประจำ โดยมีพ่อเพลงแม่เพลงหลายคนในหมู่บ้านโดยราษฎรอาศัยกันอยู่หลายช่วงอายุคน และมีราษฎรพวกหนึ่งแยกออกจากคลองขนอนและสร้างวัดขึ้นชื่อว่า “วัดเพลง”

     องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลงยกฐานะจากรูปแบบสภาตำบลมาเป็นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่๒๓กุมภาพันธ์๒๕๔๐เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปหนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030