รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียด ประกอบด้วย

1. งานที่ซื้อหรือจ้าง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

3. แหล่งที่มาของงบประมาณ

4. วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

5. ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030