ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัยญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. งานที่ซื้อหร้ือจ้าง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร(บาท)

3. แหล่งที่มาของงบประมาณ

4. สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง

5. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

6. ราคากลาง (บาท)

7. ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)

8. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

9. รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

10. เลขที่โครงการ

11. วันที่ลงนามในสัญญา

12. วันสิ้นสุดสัยญา

***** เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030