แบบฟอร์มเสนอขอโครงการ

ขอเชิญชวนหน่วยงานและองค์การภาคประชาชนร่วมส่ง

โครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

             ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จะจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานของกองทุนฯ และเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน กลุ่มหรือองค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

            หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพูลทรัพย์ ประภัสสิริ โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๘๐๓๐  เพื่อกองทุนจะได้พิจารณาและสนับสนุนงบประมาณต่อไป

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต วัดเพลง


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030