พุธ 19 มิถุนายน 2024

 

  

กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของ อปท

- กิจกรรมและสนับบสุนหรือยกย่องบุคคลต้เนแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ในอปท

- กิจกรรมและสนับบสุนหรือยกย่องบุคคลต้เนแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายนอก อปท.

- มีการแสดงเจตจำนงการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตองค์กรของผู้บริหาร

- มีมาตรการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

-มีการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

- มีมาตรการแนวทาง/คู่มือจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030