พุธ 19 มิถุนายน 2024

 

  

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลงจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เป็นการประกาศ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Attachments:
Download this file (สแกน0221.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา[จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมวันเด็กแห่งชาติ]176 Kb
Download this file (สแกน0222.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก]183 Kb
Download this file (สแกน0223.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก]180 Kb
Download this file (สแกน0224.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า]174 Kb
Download this file (สแกน0225.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางนางสูญ ซอยบ้านคุณสมใจ]198 Kb
Download this file (สแกน0226.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบถนนสายบางกล้วย ดอนตาสน หมู่ที่ 10]188 Kb
Download this file (สแกน0227.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[จ้างเหมางานปรับปรุง แก้ไข ขุดวางท่อระบายน้ำ ภายในพื้นที่เขตพื้นที่ อบต ถนนสายเหมืองตายัง]202 Kb
Download this file (สแกน0228.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[จ้างเหมางานปรับปรุง แก้ไข พื้นผิวจราจร ภายในเขตพื้นที่อบต ถนนสายหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9]199 Kb
Download this file (สแกน0229.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานกำจัดขยะมูลฝอย]170 Kb
Download this file (สแกน0230.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[ซื้อวัสดุสารเคมี ชนิดผลทรายอะเบท]195 Kb
Download this file (สแกน0231.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน]199 Kb

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030