รายงานผลการใ้ช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยมีการแสดงผลการเบิกจ่่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง มีการระบุถึงปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข ตารางแสดงให้เห็นถึงความก่้าวหน้าของงบประมาณในแต่ละแผนงาน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030