รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

เป็นก่ารแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใ้ช้จ่ายงบประมาณประจำปี ซึ่งเป็๋นการแสดงควมก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดทำเป็นราย 6 เดือน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030