กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจ.pdf)พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[ ]179 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560.pdf)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560.pdf[ ]13556 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ้นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ 2562.pdf)พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ้นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ 2562.pdf[ ]16110 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ 2562.pdf)พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ 2562.pdf[ ]2511 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562.pdf)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562.pdf[ ]2316 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562.pdf)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562.pdf[ ]2684 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562.pdf)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562.pdf[ ]3708 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่[ ]9742 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562.pdf)พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562.pdf[ ]3350 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ 2562.pdf)พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ 2562.pdf[ ]3464 Kb

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030