รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เป็นการแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลประกอบด้วยผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามเอกสารแนบท้ายด้านด่าง สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เริ่มตั้งแต่หน้า 52 -93 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ หน้า 138

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030