หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Attachments:
Download this file (LJZkLJDWed125813.pdf)หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว52 ลว.13 พ.ย. 58[เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)]770 Kb
Download this file (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร.pdf)การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร.pdf[ ]4498 Kb
Download this file (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร.pdf)การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร.pdf[ ]4623 Kb
Download this file (การพัฒนาบุคลากร.pdf)การพัฒนาบุคลากร.pdf[ ]3099 Kb
Download this file (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร.pdf)การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร.pdf[ ]5689 Kb
Download this file (การให้คุญให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ.pdf)การให้คุญให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ.pdf[ ]22376 Kb
Download this file (ประกาศคณะกรรมการกลาง (ฉบับที่2)-001.pdf)ประกาศคณะกรรมการกลาง (ฉบับที่2)-001.pdf[ ]36673 Kb
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์ฯ เรื่อง คัดเลือกเหตุพิเศษ.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์ฯ เรื่อง คัดเลือกเหตุพิเศษ.pdf[ ]7826 Kb
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์ฯ เรื่อง ตำแหน่งพนักงานครู.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์ฯ เรื่อง ตำแหน่งพนักงานครู.pdf[ ]709 Kb
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์ฯ เรื่อง ประเมินตำแหน่งและ.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์ฯ เรื่อง ประเมินตำแหน่งและ.pdf[ ]36835 Kb
Download this file (สแกน0002.pdf) ประกาศ ก.อบต.ราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ[งานพนักงานครููและบุคลากรทางการศึกษา อบต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566]919 Kb

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต วัดเพลง


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030