ส่งมอบหน้ากากอนามัย อบจ.แก่ ส.อบต

            วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ แซ่โล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 782 กล่อง แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้ง 8 หมู่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

            ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ต้องขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ที่เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด-19) และให้การสนับสนุนจัดหาหน้ากากอนามัย จำนวน 782 กล่อง แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทั้ง 8 หมู่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
   

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030