ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

alt

นายสมศักดิ์ แซ่โล้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง 

08 1299 0292

alt

เรืออากาศตรีสมบูรณ์ แก้วเลื่อนมา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

08 1616 1955

alt

นายธนวรรธน์ จันทรศร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

08 1623 6233

alt

นายชัชพน จิตเจริญ

เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

06 3849 4216

 

      พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

alt

นางผุสดี จันทร์คณาโชค

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

08 1941 6547

alt

นางผุสดี จันทร์คณาโชค

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

08 1941 6547

alt

นางสาววิยดา ตรงเที่ยง

ผู้อำนวยการกองคลัง

08 6165 3357

alt

นายวรพร ไชยสิทธิ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

 08 6374 1027

alt

นางอำไพ แหวกวารี

ครู รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

08 1006 6392

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

 

 หรือ คลิกที่นี่ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3239-8030